TOEPASSINGEN

Mobiliteitsmanagement, consultancy en projectbegeleiding

Beleidsadvies, mobiliteitsscan en kostenanalyse

Livemobility-punten

Mobiliteitsdvies op maat

Mobiliteit is voor veel organisaties de derde kostenpost. Behalve de derde kostenpost veroorzaakt vervoer na huisvesting gemiddeld de meeste CO2 uitstoot van een bedrijf. Ook heeft mobiliteit als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden invloed op het goed werkgeverschap. Genoeg reden dus om op zoek te gaan naar kansen en besparingen op basis van gedegen inzicht en advies.

Dankzij onze software kunnen de mobiliteitsmanagers van Livemobility datagedreven analyses maken.
CO2-reducties van 20% per jaar en kostenbesparingen van 10% per jaar zijn hierin geen uitzondering. Dit realiseren wij door niet alleen te kijken naar zakelijk verkeer en vervoer maar ook naar woon-werkverkeer en gedrag.

Mobiliteitsmanagement

De mobiele app verzameld automatisch alle zakelijke ritten

Mobiliteitsscan en kostenbesparing

Maak onderscheid tussen auto, OV en fietsritten.

Consultancy en projectbegeleiding

Stuur ritten door naar het HR-systeem voor verdere verwerking

Mobiliteitsmanagement

Er gebeurt veel op het gebied van mobiliteit en dat wordt komende jaren alleen maar meer. Hierdoor komt mobiliteit bij veel bedrijven de komende jaren hoger op de agenda te staan. Zij staan voor de uitdaging in te spelen op alle ontwikkelingen. De vraag is hoe je deze ontwikkelingen laat aansluiten op de veranderende vervoersbehoefte van de organisatie.

De mobiliteitsmanager van Livemobility helpt organisaties de juiste keuzes te maken en deze ook effectief te laten zijn. De medewerkers spelen hierin een belangrijke rol. Behalve naar de kostenbeheersing wordt daarom vooral ook gekeken naar verduurzaming en de gedragsverandering die hiervoor nodig is.

  • Mobiliteitsscan voor analyse van daadwerkelijke mobiliteitsbehoefte
  • Inzicht in kosten, besparingen en optimalisatie van bestaande middelen
  • Rapportage van CO2 uitstoot en behaalde jaarlijkse reductie
  • Medewerkers betrekken bij veranderingen in het mobiliteitsbeleid
Livemobility iPhoneX - App Challenge
  • Afdeling A
  • Afdeling B

Mobiliteitsscan

Een mobiliteitsscan van Livemobility geeft jouw organisatie het gewenste inzicht in duurzame reismogelijkheden. Op basis van een medewerkersonderzoek en zakelijke rittenanalyse wordt het fundament vastgesteld van de dagelijkse vervoersbehoefte en de wensen van je medewerkers. 

Met deze basis wordt een analyse gemaakt van de duurzame mogelijkheden. Zijn elektrische auto’s een mogelijke oplossing, zijn deeloplossingen mogelijk en kunnen we medewerkers stimuleren om ander reisgedrag te vertonen? Dit is slechts een deel van de analysevragen die aan bod komen.

Op basis van de gekozen maatregelen worden 3 scenario’s geschetst. Binnen deze scenario’s worden de gevolgen op een rij gezet. Van de huidige situatie naar de meest impactvolle variant en de meest praktische variant. Allemaal worden ze uitgewerkt en de resultaten worden uitgewerkt in de rapportage en presentatie.

Inzicht in (duurzame) mobiliteit

De applicatie laat dagelijks zien wat de resultaten èn gevolgen zijn van je vervoerskeuzes. Denk je dat je het morgen beter kan doen? De competitie met jezelf is voor iedereen anders. Want de een wil goedkoper, de ander duurzamer en de ander weer gezonder. Belonen kan dus verschillende vormen hebben. Zo draagt Iedereen op een eigen manier bij aan duurzamere mobiliteit.

Kosten en CO2

Afdelingen, vestigingen of zelf hele bedrijven met elkaar in competitie brengen. Met Livemobility wordt mobiliteit leuk. Collega's gaan met elkaar de competitie aan en de winnaar wordt in het zonnetje gezet. Die heeft namelijk het meest bijgedragen aan de duurzame doelstellingen.

Consultancy en projectbegeleiding

Nu de mogelijke scenario’s duidelijk zijn is het zaak om draagvlak te creëren binnen de organisatie. Onze ervaring met Ondernemingsraden, Management teams en Directies helpen om het gewenste scenario in de praktijk te brengen. Wij helpen om uw duurzame doelstellingen binnen de gehele organisatie te laten vloeien en alle stakeholders te betrekken bij de keuzes.

Onze consultants zijn regelmatig op locatie om met alle stakeholders te spreken en mee te nemen in het voortgangsproces. Zij stellen vooraf een planning op waarin de tijdslijn duidelijk maakt welke termijn aangehouden wordt voor iedere stap. Met het uiteindelijke doel om duurzamer reizen binnen de gehele organisatie mogelijk te maken.

iPhoneX - webshop

Alle voordelen die Livemobility jouw bedrijf biedt

Rittenregistratie

Met de mobiele app leg je moeiteloos al je dagelijkse ritten automatisch vast.

Vervoersmiddelherkenning

Bespaar tijd met de automatische inschatting van vervoermiddel (auto, OV en fiets) per rit.

Managementdashboard

Verkrijg direct inzicht in alle zakelijke ritten en de gevolgen.

Mobiliteitsscan

Krijg binnen een maand inzicht en verbeterpunten in je huidige mobiliteit.

Notificaties

Kom direct in contact met medewerkers met handmatige en automatische notificaties.

Puntensysteem

Beloon medewerkers voor goed gedrag en zorg voor interne competitie

Lees meer

Ritlabels

Keur ritten goed en exporteer ze naar je rittenregistratiesysteem.

Privacy

Alle ritdata blijft van de medewerker tot deze expliciet wordt gepubliceerd.

iOS & Android app

Installeer de Livemobility app op je telefoon en verdien punten door slimmer te reizen.