Klantcase – DGMR

"15% kostenbesparing met het invoeren van het mobiliteitsbudget"

DGMR

DGMR kent een aanzienlijke mobiliteitsbehoefte. Veel medewerkers zijn ingezet op projecten en werken vanuit diverse locaties. Daarnaast heeft een aantal medewerkers veel overleggen met klanten en opdrachtgevers. Maar er zijn ook dienstreizen tussen de verschillende vestigingen van DGMR. Is het nodig dat medewerkers zo veel en vaak reizen? En doen we het met de juiste middelen als we kijken naar de kosten én CO2-uitstoot? Dit was het vraagstuk dat we voor DGMR boven tafel probeerde te krijgen. Het uiteindelijke doel is te komen tot een nieuwe mobiliteitsregeling met een mobiliteitsbudget. Deze is van toepassing op alle soorten vervoer (zakelijk en woon-werk). De nieuwe mobiliteitsregeling vervangt alle huidige regelingen omtrent vervoer.

Doelstellingen van DGMR

DGMR wilde inzicht verkrijgen in de huidige mobiliteitsregelingen. Past deze nog wel bij de huidige wensen van de medewerkers? Een veel voorkomende vraag voor bedrijven. De ontwikkelingen op het gebied van vervoer volgen elkaar in razend tempo op. Van elektrische auto’s, fietsen en bedrijfsauto’s tot deelconcepten voor alle vervoersmogelijkheden. Het aanbod is groots. Maar wat moet je nu beschikbaar stellen binnen het mobiliteitsbudget? Om hier een antwoord op te vinden voor DGMR zijn er expliciete doelstellingen geformuleerd:

●      Vervoerskosten reduceren met 10-15%.

●      Eerlijkere verdeling van arbeidsvoorwaarden.

●      Duurzamere mobiliteit realiseren, minder CO2-uitstoot bewerkstelligen.

●      (Gewenste) vervoerskeuzes beïnvloeden met persoonlijke prikkels

Inzicht verkrijgen met data

Met bovenstaande doelstellingen gingen wij aan de slag. Zoals altijd moest hier eerst de juiste data boven tafel gehaald worden. Hoeveel kilometers wordt er zakelijk afgelegd, hoeveel woon-werkkilometers maken medewerkers en worden er privékilometers afgelegd met leaseauto’s? Op basis van deze data worden inzichten verkregen over de verhouding in kilometers per ritsoort. Er is een verhouding gewenst waarbij de lease-auto veelal zakelijk wordt ingezet. Ten slotte wordt deze auto verstrekt om de zakelijke kilometers representatief af te leggen.

Vervolgens worden de reiskostenvergoedingen voor zakelijke kilometers geanalyseerd. De vergoeding bleek aan de bovenkant van de markt te zitten. Hierdoor blijven medewerkers zich vaak vasthouden aan het gebruik van de privé-auto. Dit is in sommige gevallen noodzakelijk vanwege de bereikbaarheid. In andere gevallen is het OV een kosten- en CO2-efficiëntere mogelijkheid. Natuurlijk dient de OV-regeling hierop aangepast te worden. Zorg ervoor dat medewerkers het OV kunnen overwegen en hiervoor beloont worden. Zo kost het OV gemiddeld € 0,19 per kilometer (2de klas in de spits) en kan de medewerker dus met lagere kosten reizen dan met de auto. Een belangrijke overweging wanneer het gaat over een persoonlijk mobiliteitsbudget.

Naast de regelingen van het OV wordt de fietsregeling geanalyseerd. Veel bedrijven sluiten fietsers uit voor de kilometervergoeding. Zeker bij een korte woon-werkafstand wordt een vergoeding uitgesloten. Dit helpt uiteraard niet bij het belonen van het gewenste gedrag. Meer fietsen levert CO2-besparingen én draagt bij aan vitalere medewerkers. Veelal wordt er bij bedrijven een keuze gemaakt tussen een kilometervergoeding en een fietsregeling. Een prima wijze om medewerkers vaker te laten fietsen. DGMR koos ervoor om iedere medewerker een fietsvergoeding te betalen als de fiets wordt gebruikt.

Het beleid voor de toekomst

Met alle regelingen en reisdata op zak dient er een beleid samengesteld te worden voor de gewenste duurzame toekomst. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de huidige lease- en OV-contracten. Middels een overgangsregeling zorgt DGMR dat medewerkers de huidige voorzieningen kan blijven gebruiken. Daarna zal de nieuwe mobiliteitsregeling ingaan. Onderdeel van dit nieuwe mobiliteitsbeleid is het inzetten van de leaseauto als deelauto voor collega’s. Veel stonden auto’s dagdelen op het kantoor dus konden zo ingezet worden om zakelijke ritten mee te maken. Door gebruik te maken van een stimulerende regeling voor zowel uitlener als gebruiker wordt de bezettingsgraad verhoogt van de leaseauto.

Een tweede onderdeel van de mobiliteitsregeling is thuiswerken. Want de groenste reis is de reis die niet gemaakt wordt. Zo is thuiswerken vaak een ondergeschoven regeling die gemakkelijk ingezet kan worden. Het feit dat deze regelingen vaak worden ondergeschoven komt omdat de bedrijfscultuur het niet toelaat. Met name direct leidinggevenden moeten de regeling omarmen om succesvol te implementeren. DGMR brengt de regeling duidelijker naar voren in de nieuwe mobiliteitsregeling. Daarnaast wordt de regeling onder de aandacht gebracht van alle medewerkers.

De app ondersteunt het mobiliteitsbudget

Alle nieuwe mobiliteitsregelingen komen samen in een mobiliteitsbudget voor alle medewerkers. Op basis van een kilometervergoeding voor woon-werk en zakelijke kilometers. De daadwerkelijke kosten die de medewerker maakt om de kilometers af te leggen komen in mindering van het mobiliteitsbudget. Zo wordt in essentie de vervoerskeuze met de laagste kosten beloont. De medewerker kan immers verdienen door de slimme vervoerskeuzes te maken.

Om dit in goede banen te leiden zet DGMR een slimme app in om de voortgang van het persoonlijke mobiliteitsbudget inzichtelijk te maken. Zo kan in een vroeg stadium gewaarschuwd worden voor overscheiding of juist de potentiële winst onder de aandacht worden gebracht. Middels deze app is het mogelijk om direct contact te houden met medewerkers. Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn omtrent het mobiliteitsbudget kan de medewerker direct zijn vraag stellen. Daarnaast biedt de Livemobility app de mogelijkheid tot het verdienen van punten waarmee het leuk wordt om mee te doen!

dgmr_livemobility_klant

OVER DGMR

In 1980 startten de ingenieurs Van Dalfsen, Gies, Meerdink en Van Rangelrooij een nieuw en onafhankelijk ingenieurs- en adviesbureau: DGMR. Omdat ze kwaliteit met creativiteit wilden verbinden. Niet de gebaande paden, maar de grenzen van mogelijkheden opzoeken. Nog steeds zit die passie in het DNA van DGMR. Wij denken vooruit. We lopen voorop met hoogstaande, innovatieve oplossingen. We gaan graag samen met onze opdrachtgevers de uitdaging aan om iets te bedenken dat van toegevoegde waarde is voor nu en voor straks. Met nadrukkelijk aandacht voor duurzaamheid, veiligheid en gezondheid.

PROBLEEM

Ongelijke verdeling privé en zakelijke kilometers bij gebruik leaseauto’s

Te hoge vervoerskosten

Te weinig aandacht voor co2-uitstoot

OPLOSSING

Inzicht verkrijgen met daadwerkelijke data

Medewerkers belonen voor gewenst gedrag

Mobiliteitsapp voor directe feedback op mobiliteitsbudget

RESULTATEN

20% verlaging van co2-uitstoot zakelijke ritten

15% verlaging van zakelijke vervoerskosten

Verhoogde medewerkersbetrokkenheid

Livemobility proberen?

Wij helpen je graag op weg naar slimme mobiliteit

085 130 1551

info@livemobility.com

START DIRECT MET LIVEMOBILITY